Praca

Ja i przedsiębiorczość cz. I – czyli, czy posiadam cechy przedsiębiorcy?

Zdarza się, że dotychczasowa forma pracy przestaje być dla nas atrakcyjną, bo na przykład zarobki za niskie, bo brak możliwości rozwoju lub po prostu nie chcemy pracować na kogoś. Postanawiamy wziąć sprawy w swoje ręce, a konkretnie założyć działalność gospodarczą. Stajemy się wówczas przedsiębiorcą. Brzmi wspaniale.

W zasadzie każdy człowiek od strony formalnej może zostać przedsiębiorcą, bo wystarczy przygotować dokumentację niezbędną do uruchomienia działalności gospodarczej, potem działalność zarejestrować i już (oficjalna definicja przedsiębiorcy podawana jest w Rozdziale III Kodeksu Cywilnego).

Ale…czy każdy człowiek posiada do tego odpowiednie predyspozycje? Jakimi cechami osobowości i umiejętnościami powinien odznaczać się przedsiębiorca, aby skutecznie kierować firmą, czy zarządzać ludźmi ? Jakie powinien posiadać kompetencje? Kiedy warto rozważyć założenie działalności, a kiedy nie? Jak wygląda w Polsce wspieranie przedsiębiorczości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą się właśnie w niniejszym, i następnych artykułach. Zapraszam do ich przeczytania.

Dlaczego diagnoza cech osobowości jest ważna?

Donald E.Super, w jednej ze swoich książek powiedział:

„Satysfakcja życiowa i zawodowa zależy od zakresu, w jakim jednostka może w swojej pracy dać wyraz własnym zdolnościom, zainteresowaniom, wartościom i cechom osobowości. Gdy jednostka może wyrazić w swojej pracy swój psychologiczny charakter, ma ona poczucie samorealizacji, przynależności i stałości. Ma bowiem możność wykonywania takiej roli zawodowej, która ją inspiruje i motywuje do efektywnej pracy”.

Trudno się nie zgodzić z powyższym. Cytat ów definiuje zatem kluczowe elementy, które należy brać pod uwagę podczas budowania kariery zawodowej, ponieważ ustosunkowanie się do nich zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu.

Pamiętajmy zatem, aby dopasowywać stanowisko pracy do osobowości, a nie odwrotnie !

Osobowość określa nasze mocne strony, czyli te cechy charakteru, które pozwolą nam osiągać sukcesy.

3 cechy wpływające na osiągnięcie satysfakcji zawodowej

  • osobowość: czyli zespół cech, które odróżniają ludzi od siebie. Osobowość jest unikalna, niezmienna (nie można jej zmienić całkowicie, ale podlega pewnemu rozwojowi wraz z dorastaniem i dojrzewaniem), dziedziczona w 40%, jest motorem naturalnego zachowania i to ona decyduje o dokonywanych przez nas wyborach życiowych. Składa się na nią: inteligencja, preferowany styl działania, samoocena, uwewnętrznione wartości  i postawy.
  • temperament: czyli najbardziej biologiczna część osobowości, jest ściśle związany z układem nerwowym człowieka, wrodzony, dziedziczony, ulega pewnym modyfikacjom, ale nie całkowitej zmianie.
  • charakter: pojęcie to używane jest najczęściej w odniesieniu do silnie utrwalonych nawyków lub moralnych cech jednostki; jest najbardziej podatny na zmiany.

Jak widać z powyższego opisu na kształt osobowości wpływają zarówno cechy wrodzone (m.in. dziedziczne), jak i cechy nabyte przez doświadczenie, wychowanie oraz wpływ środowiska. Ważne jest, aby pamiętać, że wiele cech i zachowań przedsiębiorczych możemy rozwijać i trenować.

Nie istnieje jeden określony zestaw cech, który niezależnie od innych czynników zagwarantuje odniesienie sukcesu. Można się jednak pokusić o wyszczególnienie tych, które z pewnością przydadzą się przy prowadzeniu własnej firmy. Oto one:

Podstawowe cechy osoby przedsiębiorczej

  • Otwartość na nowe doświadczenia. Osoba taka nie boi się wyzwań, działa aktywnie, z rozmachem. Cechuje ją optymizm, pracowitość i sumienność (konsekwencja w działaniu).
  • Umiejętność podejmowania decyzji (dostrzeganie, analiza, synteza, wnioskowanie, działanie). Osoba taka powinna wiedzieć, jaką działalność i gdzie założyć. Na przykład, że zakładanie trzeciego zakładu fryzjerskiego na osiedlu nie ma sensu, ale za to przydałaby się mała, urocza kawiarenka.
  • Pomysłowość i kreatywność. Pozwalają na generowanie nowych pomysłów oraz asertywność pozwalająca wyrażać swoje poglądy jasno i precyzyjnie.
  • Zdolności organizacyjne i przywódcze. Osoba taka powinna być w stanie zorganizować, prowadzić i zarządzać własną firmą. Powinna posiadać wewnętrzne poczucie kontroli.Powinna cechować ją odpowiedzialność za siebie i innych oraz uczciwość wobec siebie i innych.
  • Ambicja. Dlaczego jest ważna ? bo pozwala  człowiekowi jak najlepiej wykonywać swoją pracę oraz dążyć do doskonałości.
  • Odwaga. To dzięki niej osoba przedsiębiorcza nie boi się ryzyka, decyduje się na stosowanie nowatorskich rozwiązań, chętnie podejmuje działania.
  • Dopełnieniem całości jest: pewność siebie i tego, że odniesie sukces.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy posiadasz cechy przywódcy proponuję rozwiązać przykładowe testy, których wynik powinien być wstępną wskazówką (sugestią) do dalszej, profesjonalnej analizy:

Darmowy test on-line sprawdzający umiejętności kierowania innymi ludźmi zgodnie z koncepcją przywództwa sytuacyjnego, kliknij tu.

Darmowy quiz on-line sprawdzający, czy posiadasz zdolności przywódcze, kliknij tu.

Darmowy test on-line odkrywający jeden z 4 dominujących stylów przywództwa (należy podać imię i adres-email, na który w ciągu kilku minut przysyłany jest darmowy raport w formie pliku .pdf), kliknij tu.

Profesjonalne narzędzie, które można dołączyć do CV, opracowane przez grupę specjalistów, diagnozujące styl zarządzania (wypełnienie testu jest darmowe, natomiast odebranie certyfikatu kosztuje SMS 9,90 zł brutto), kliknij tu.