Fundusze

Ja i przedsiębiorczość cz.IV – czyli, skąd mogę uzyskać pomoc na rozwój mojej firmy?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami, przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą liczyć na wsparcie ze strony Państwa oraz różnych podmiotów. Oto przedstawienie kilku możliwości uzyskania pomocy:

Organizacje wspierające przedsiębiorców:

  • Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje program „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie„. Studenci, absolwenci, osoby bezrobotne, a także opiekunowie osób niepełnosprawnych, w całej Polsce, mogą otrzymać kilkadziesiąt tysięcy niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Aby otrzymać pożyczkę trzeba skontaktować się z pośrednikiem finansowym obsługującym program w danym województwie, który udzieli bezpłatnej pomocy doradczej i szkoleniowej, w jaki sposób efektywnie wykorzystać środki.

Lista pośredników znajduje się na stronie http://wsparciewstarcie.bgk.pl/.

  • Polska Agencja Inwestycji i Handlu to instytucja doradcza. Jest pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa na rzecz promocji polskiej gospodarki, tzn. wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na między­narodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz polską myśl technologiczną, pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą, wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski i realizację polskich inwestycji w kraju.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie https://www.paih.gov.pl/.

  • Fundusze Poręczeń Kredytowych są to instytucje non profit (czyli w swojej działalności skupiają się na wspieraniu prywatnego/publicznego dobra nie kierując się osiągnięciem zysku). Świadczą pomoc finansową w formie poręczeń dla małych rozwojowych firm nieposiadających wystarczającej historii kredytowej lub wymaganych przez bank zabezpieczeń. Poręczeniem mogą być objęte kredyty, pożyczki przeznaczone m.in. na rozpoczęcie czy rozszerzenie działalności.

Przykładowe informacje na ten temat znajdują się na stronie https://www.fundusz.gostyn.pl/2020.html.

  • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największa w Europie sieć (inicjatywa) wspierająca rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Świadczą usługi proinnowacyjne, realizują projekty społeczne i biznesowe na skalę regionalną i ogólnopolską. Wspierają szeroko pojętą innowacyjność wśród młodych przedsiębiorców.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w jednym z moich poprzednich artykułów.

  • Sieć Aniołów Biznesu to indywidualni inwestorzy, osoby zamożne, które własne nadwyżki finansowe inwestują w dobrze rokujące firmy w zamian za określoną ilość udziałów w danej firmie. Dzięki zastrzykowi kapitałowemu firmy te mogą szybko (w ciągu 2–4 lat) rozwinąć skrzydła, dając inwestorowi wysoki wzrost wartości jego udziałów.
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to instytucja, która zajmuje się dofinansowywaniem i wspieraniem polskiej przedsiębiorczości (małych i średnich przedsiębiorstw) od 20 lat.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie https://www.parp.gov.pl/.

Dotacje unijne

Istnieją również inne programy unijne wspierające przedsiębiorców. Każde województwo ma swój Regionalny Program Operacyjny, który jest bardzo często uzupełnieniem Krajowych Programów Operacyjnych.

Ulgi w składkach ZUS

Kto i na jakich warunkach może płacić obniżone składki, więcej informacji na ten temat znajduje się tu.

Więcej informacji na temat możliwości najkorzystniejszego dofinansowania dla firm znajduje się w jednym z moich poprzednich artykułów.

Ciekawostki

Anioły Biznesu w Polskich realiach, kliknij tu.

Anioły Biznesu – informacje „w pigułce”, kliknij tu.

Przeczytaj też inne moje artykuły

  1. Ja i przedsiębiorczość cz. I – czyli, czy posiadam cechy przedsiębiorcy?
  2. Ja i przedsiębiorczość cz.II – czyli, czy posiadam kompetencje przedsiębiorcy?
  3. Ja i przedsiębiorczość cz.III – czyli, kiedy warto założyć własną firmę?