Praktyki

Na rynku pracy pojęcie to używane jest zamiennie z pojęciem stażu.

Wyjaśniam więc różnicę pomiędzy nimi

  • staż stanowi zwieńczenie procesu nauki i bezpośrednie przygotowanie do podjęcia pracy
  • praktyka jest uzupełnieniem edukacji

Rodzaje praktyk

Obowiązkowe

Praktyki organizuje uczelnia, podpisując porozumienia z odpowiednimi pracodawcami, w których określa czas i zakres praktyki, następnie zaś kieruje na nie swoich studentów. Ta forma w zdecydowany sposób upraszcza drogę do odbycia praktyki. Lecz z drugiej strony, przy takiej formie organizacji, dość często okazuje się, że pracodawca tak naprawdę nie potrzebuje stażysty w tym czasie, w tym miejscu, potrzebuje zupełnie innego praktykanta.

Dobrowolne

Wszystko załatwia sam student! Znajduje wymarzone miejsce praktyk i próbuje je zdobyć. Takie praktyki są najbardziej wartościowe dal obu stron: ty sam wybierasz firmę i jej dział, a ona decyduje, czy osoba z twoimi umiejętnościami i wiedzą może być jej przydatna, dlatego rzadko dochodzi do przykrych nieporozumień.

Wakacyjne lub całoroczne

W okresie urlopowym wiele firm potrzebuje dodatkowych „rąk do pracy”. Właśnie wtedy najłatwiej postarać się o staż. Student jest więc w tym wypadku zastępcą mającym zapewnić sprawne działanie danego działu pomimo urlopów. Niektóre firmy wpisują stażystów i praktykantów w swoją filozofię funkcjonowania – są oni potrzebni przez cały rok na różnych stanowiskach i w różnych działach.

Zagraniczne

Bardzo cenne praktyki, które dają dodatkowe umiejętności językowe i wiedzę na temat funkcjonowania biznesu w innych krajach. Pracodawcy bardzo cenią taki rodzaj praktyk.

Przykładowe strony internetowe, na których można znaleźć informacje o zagranicznych praktykach

Przykładowe strony internetowe, na których można znależć informacje o aktualnych ofertach praktyk i staży studenckich w Polsce