Staże

Staż to forma nauki zawodu polegająca na zdobywaniu doświadczenia zawodowego w miejscu pracy. Najczęściej stażysta ma przydzielonego mentora, czyli osobę, która uczy go zawodu. Staż jest zawsze dobrym startem, aby zacząć przygodę z rynkiem pracy lub przekwalifikować się, kiedy nie możemy znaleźć zatrudnienia w zawodzie.

Rodzaje stażów

Staże zawodowe oferowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

 • dla osób pozostających bez stałego zatrudnienia, o ile posiadają status osoby bezrobotnej i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • przeznaczony dla bezrobotnych młodych ludzi do 25 roku życia lub bezrobotnych absolwentów studiów wyższych do 27 roku życia
 • ten rodzaj staży finansowany jest ze środków Funduszu Pracy lub funduszów unijnych (staże unijne)
 • staż trwa od 3 do 6 miesięcy, ale może zostać przedłużony do 12 miesięcy dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia
 • za każdy miesiąc stażu stażyście przysługują dwa odpłatne dni wolnego
 • wszelkie koszty ponosi PUP, tzn. wypłaca stażyście stypendium i opłaca ZUS

O miejsce na stażu z urzędu pracy nie można się ubiegać jako student pobierający naukę w trybie dziennym. Staż zostanie przyznany, jeśli nauka pobierana jest w: 

 • szkole dla dorosłych,
 • branżowej szkole II stopnia,
 • szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
 • szkole wyższej, o ile mowa o studiach niestacjonarnych.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – stan prawny na dzień 25.02.2020 r.

Staże samodzielnie organizowane przez przedsiębiorstwa

 • tego typu staże są zwykle bezpłatne, decydują się na nie studenci/absolwenci po to, aby rozpocząć pracę zawodową i zdobyć bezcenne doświadczenie w branży
 • gdzie szukać takich staży ? – poprzez niezależne kanały internetowego naboru

WAŻNE! Staże zawodowe nie stanowią formy zatrudnienia

Dlaczego warto inwestować swój czas w staże ?

 • poszerzamy swoją wiedzę i kompetencje
 • zdobywamy bezcenne doświadczenie
 • fakt odbycia nawet bezpłatnych stażów, w dobrych i cenionych na rynku firmach czyni nasze CV atrakcyjniejszym i otwiera drzwi na wiele nowych propozycji czy ofert pracy
 • staż to idealny czas, aby przekonać się, w jakim środowisku odnajdziesz się najlepiej

Przydatne strony

Staże dla studentów

Płatne staże dla studentów