• specjalista kontroli epidemiologicznej
    Zawody przyszłości

    Specjalista kontroli epidemiologicznej

    Doskonale wiemy, że choroby zakaźne wciąż stanowią wielkie zagrożenie dla ludzkości. Zakres obowiązków specjalisty kontroli epidemiologicznej może mieć różny, w zależności od tego, gdzie pracuje. Pracując w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej zwykle pobiera…