• Matura 2021
    Kształcenie

    Jak będzie wyglądać matura 2021 ?

    Egzamin maturalny ma za zadanie sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w szkole średniej, z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Aby zdać egzamin maturalny wystarczy 30% poprawnych odpowiedzi ze…