Krajowe Centrum Funduszy Europejskich

KCFE zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z funduszy krajowych, a także w zakresie profesjonalnego doradztwa szkoleniowego.

Ofertę kierują do przedsiębiorców, podmiotów publicznych i rolników. Koncentrują się na wsparciu ich działań rozwojowych np. pozyskiwaniu kapitału na inwestycje proinnowacyjne, proekologiczne i infrastrukturalne. Świadczą także usługi szkoleniowe związane z prowadzeniem i rozwojem ich działalności.

Finansowane inwestycje

Firmy doradcze często bagatelizują małe i średnie przedsiębiorstwa, natomiast KCFE swą ofertę kieruje do wszystkich.

Oddziały KCFE na terenie Polski