Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KFS został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Kto może skorzystać?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże), które zatrudniają minimum jedną osobę na umowę o pracę.

Jaki jest poziom dofinansowania?

  • dla mikroprzedsiębiorstw: do 100% kosztów kształcenia, ale nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku przypadającego na jednego uczestnika
  • dla pozostałych firmdo 80% kosztów kształcenia, ale nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku przypadającego na jednego uczestnika

Szeroka oferta szkoleń z zakresu logistyki, produkcji i jakości, umiejętności miękkich, zarządzania projektami, HR i kadr oraz szkoleń komputerowych.

Wnioski o przyznanie dofinansowania przyjmują i rozpatrują Powiatowe Urzędy Pracy.

Ścieżka pozyskania dotacji