Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma chronić państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Opiera się ona na pięciu filarach:

Ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwo pracowników

 • dopłaty do pensji
 • pomoc dla osób samozatrudnionych oraz pracujących na umowę o dzieło i umowę zlecenie
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy
 • odroczenie spłaty kredytu na 3 miesiące
 • wakacje od obowiązków administracyjnych
 • walka ze wzrostem cen
 • obniżenie kosztów kredytów konsumenckich

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Finansowanie przedsiębiorców

 • bezzwrotna pożyczka dla firm, które utrzymają stałe zatrudnienie
 • automatyczny kredyt obrotowy
 • rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu Polskiego Funduszu Rozwoju
 • ubezpieczenie obrotu handlowego KUKE
 • możliwość wstecznego rozliczenia strat podatkowych w CIT i PIT
 • korzystne zmiany dotyczące CIT
 • zwolnienie ze składek ZUS
 • zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej
 • nowe terminy obowiązków sprawozdawczych i matrycy VAT
 • zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej
 • dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT
 • wsparcie ARP dla firm transportowych
 • odstąpienie od kar za opóźnienia w przetargach publicznych
 • program „Polityka nowej szansy” dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • korzystniejsze warunki kredytu na innowacje technologiczne
 • korzystniejsze warunki finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej
 • ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych dla przedsiębiorców
 • korzystniejsze warunki spłaty pożyczki z projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Ochrona zdrowia

 • walka z koronawirusem
 • wzmocnienie kanałów informacyjnych
 • więcej pieniędzy na infrastrukturę
 • cyfryzacja systemu opieki zdrowotnej

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Wzmocnienie systemy finansowego

 • pakiet regulacyjny KNF i MF
 • pakiet płynnościowy NBP

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Inwestycje publiczne

rząd deklaruje tworzenie Funduszu Inwestycji Publicznych, więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Tarcza antykryzysowa – usługi dla przedsiębiorcy

Tarcza antykryzysowa – pakiety dla pracowników

Tarcza antykryzysowa – najważniejsze zmiany

 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • nowy instrument finansowy z FGŚP
 • świadczenie postojowe
 • zwolnienie ze składek
 • pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
 • wsparcie dla byłych zakładów pracy chronionej
 • emerytury czerwcowe

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.