Najniższa krajowa 2021
Fundusze

Sposoby najkorzystniejszego dofinansowania dla firm

W początkowej fazie rozwoju firmy może wystąpić problem ze zgromadzeniem niezbędnego kapitału. Może się również okazać, że nasze oszczędności są niewystarczające. Pojawia się pytanie, skąd mogę pozyskać fundusze ?

Oto kilka propozycji:

Fundusze unijne wspierające rozwój gospodarczy w ramach strategii Europa 2020

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Z funduszu tego pochodzi m.in. wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom
 • Europejski Fundusz Społeczny. Jego celem jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.
 • Fundusz Spójności. Fundusz ten promuje inwestycje w zakresie infrastruktur transportowej i ochrony środowiska.
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Fundusz ten wspiera przekształcenia struktury rolnictwa oraz wspomaga rozwój obszarów wiejskich.
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Fundusz ten wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy.

Część opłacanych składek społecznych trafia do Funduszu Pracy, który jest jednym ze źródeł dotacji na założenie działalności gospodarczej. Środkami tymi zarządzają poszczególne Urzędy Pracy. Dotacje z FP są przeznaczone dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP oraz obwarowane dodatkowym wymogami.

Pożyczki i kredyty bankowe dla małych firm.

Mamy tu do dyspozycji dwa rodzaje pożyczek:

 • kredyt zabezpieczony hipoteką – zaletą takiego kredytu jest większa kwota dofinansowania oraz niższe koszty kredytu; wymogi: kredytobiorca musi posiadać własną nieruchomość, co może być problematyczne w przypadku nowych firm
 • kredyt niezabezpieczony – tutaj kwota kredytu jest znacznie niższa oraz krótszy jest okres spłaty

Ranking kredytów dla firm: sierpień 2020

Lokalny fundusz pożyczkowy (to pieniądze od gminy, a nie od banku)

Jest to instytucja samorządowa powołana na terenie każdej gminy uczestniczącej w projekcie „Samorządowa Polska”. Jej celem jest udzielanie pożyczek przedsiębiorcom zarejestrowanym na terenie danej gminy.

Lokalne fundusze utworzyło już ponad 20 samorządów. Powołały je m.in., Przemyśl, Włocławek, Dębica, Nisko, Bystrzyca Kłodzka.

Przykłady: Przemyśl, Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Fundusze venture capital i private equity (przeznaczone dla firm innowacyjnych).

Pierwsze pojęcie oznacza inwestycje w mniejsze i bardziej ryzykowne projekty, natomiast drugie to inwestycje trwające do kilkunastu lat. Oba fundusze zajmują się inwestycjami na niepublicznym rynku kapitałowym, a środki mogą być wykorzystane na rozwój nowych technologii czy zwiększenie kapitału obrotowego.

Inkubatory przedsiębiorczości.

To instytucje mające różne formy prawne, których celem jest wspieranie przedsiębiorczości. Oferta może być skierowana m.in. do:

 • początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 • przedsiębiorców opracowujących nowe technologie (inkubatory technologiczne)
 • młodzież i studentów (uczelniane inkubatory przedsiębiorczości)
 • podmioty społeczne (inkubatory przedsiębiorczości społecznej), tworzone są przez samorządy

Inkubatory oferują przedsiębiorcom powierzchnię (najczęściej biurową) i różnego rodzaju usługi (najczęściej prawne i księgowe).

Dodaj komentarz