Praca

Korzystne zmiany dla pracujących imigrantów w 2021 roku

Według najnowszych danych Polska stała się rekordzistą, jeśli chodzi o zatrudnianie imigrantów. Większość z nich decyduje się pozostać na dłużej, podejmują pracę na stałe i legalizują swój pobyt. Rynek pracy powoli nasyca się pracownikami zza wschodu. Są to głównie Ukraińcy i Białorusini. Wśród osób legalnie pracujących około 3% to przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Do niedawna polskie prawo nie było przychylne dla cudzoziemców pracujących w naszym kraju ze względu na liczne obostrzenia. Jednak nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która została wprowadzona pod koniec ubiegłego roku w związku z Pandemią COVID-19 wprowadziła korzystne zmiany dla przedstawicieli wykwalifikowanych zawodów (szczególni dla branży medycznej i IT).

Na kogo otwiera się Polski rynek ?

Korzystne zmiany dla pracujących imigrantów obejmą:

 • osoby wykonujące zawody medyczne
 • uczestnicy programu Poland Business Harbour skierowanego do Białorusinów pracujących w innowacyjnych branżach
 • osoby przebywające w Polsce na wizach humanitarnych
 • osoby, które mają pozwolenie na pobyt czasowy

Kto może prowadzić działalność gospodarczą ?

Osoby z zagranicy, jako że nie są polskimi obywatelami nie zawsze mogą podejmować taką działalność. Istnieją jednak wyjątki dla tych osób, które:

 • posiadają Kartę Polaka
 • mają zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE
 • mają zezwolenie na pobyt czasowy na studiowanie w Polsce lub w celu łączenia rodzin
 • są w związku małżeńskim z Polakiem
 • posiadają status uchodźcy

Pozostałe zmiany:

 • obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez osoby przybywające do Polski niezależnie od długości planowanego pobytu. Jeśli podejmą pracę, z której pracodawca będzie odprowadzał składki na ZUS takie wymaganie zniknie
 • przebywający w Polsce Brytyjczycy muszą do końca tego roku wymienić dokumenty pobytowe w urzędach wojewódzkich. Jeśli nie zdążą, w 2022 roku też będą mogli to zrobić, ale pociągnie to za sobą konieczność wypełniania dodatkowych wniosków
 • Ministerstwo Finansów dąży do tego, aby każdy cudzoziemiec miał nadany numer PESEL lub NIP, co jest istotne przy wypełnianiu deklaracji podatkowej. Inaczej będzie na tym tracił pracodawca, który będzie musiał zapłacić wyższy podatek oraz nie będzie mógł nic odliczyć.

Więcej informacji znajduje się na stronie imigrancipolska.pl

Nowe dokumenty pobytowe dla Brytyjczyków w Polsce

Dodaj komentarz