Kosmiczny farmer/-ka (Space farmer)
Zawody przyszłości

Kosmiczny farmer/-ka (Space farmer)

Kolonizacja przestrzeni kosmicznej otworzy przed ludźmi zupełnie nowe możliwości. Na planetach, księżycach i innych ciałach niebieskich znajdują się cenne minerały, niebawem rozwinie się międzyplanetarna turystyka, a wraz z nią pojawią się wyzwania związane między innymi z dostępem do świeżej żywności i wody.

Kosmiczny farmer to osoba, która będzie uprawiała rośliny wyhodowane na miejscu, czyli w przestrzeni kosmicznej. Daje to możliwości stworzenia zupełnie nowych gatunków roślin. Mało tego, hodowanie roślin jadalnych, jak i tych, które wykorzystywane są na paszę dla zwierząt w bezpośredniej bliskości zasiedlonej planety lub bezpośrednio na niej będzie znacznie szybciej, wygodniej i taniej, niż transportować żywność z Ziemi.

Żeby taka uprawa się udawała i przynosiła zadowalające plony kosmiczny farmer musi bardzo dobrze znać się na gatunkach roślin, które są w stanie rosnąć w warunkach innej niż ziemska grawitacja lub nawet w stanie nieważkości na stacjach kosmicznych. Musi wiedzieć, jakie składniki pokarmowe dostarczyć roślinom, żeby dobrze się rozwijały i zdrowo rosły oraz produkowały owoce i nasiona, wykorzystywane jako żywność lub pasze, i jak takie warunki uzyskać w kosmicznych obiektach. Musi umieć dopasowywać wilgotność, temperaturę i ilość światła tak, by wykorzystać je do maksimum dla zapewnienia plonów, czyli żywności dla mieszkających w zasięgu jego upraw ludzi. Niezbędna będzie też znajomość różnych metod uprawy. Rośliny w kosmosie rzadko mogą rosnąć w gruncie, częściej uprawia się je w specjalnych żelach albo w ogóle bez podłoża, jako uprawy hydroponiczne, czyli takie, w których rośliny czerpią potrzebne substancje z opływających ich korzenie wodnych odżywek. Wymagają zasilania nawozami, a często także dostarczania odpowiednich bakterii czy grzybków, z jakimi rosły na Ziemi. Kosmiczny farmer będzie musiał dostosowywać grunt obcych planet do prowadzenia upraw, użyźniając rozdrobnione podłoże występujące na danym globie odpowiednio spreparowanymi mieszankami bakterii i innych drobnoustrojów, które uwalniają z lokalnego gruntu składniki potrzebne roślinom do wzrostu. Kluczem do sukcesu będzie umiejętność adaptacji roślin do warunków panujących w miejscu, gdzie się je uprawia, dlatego należy stale wprowadzać nowe sposoby hodowli i eksperymentować z nowymi gatunkami roślin. Farmer będzie musiał na bieżąco badać próbki podłoża, w którym rosną sadzonki, i samych roślin co pozwoli stwierdzić, czy uprawa jest właściwie nawadniana i nawożona oraz ocenić jakość hodowanych roślin. Poza tym będzie planował niezbędne prace, np. wymianę podłoża, nawożenie, sadzenie, pozyskiwanie nasion, zapylanie. Powinien wiedzieć, jak prowadzić uprawę w szklarniach i w miejscowym gruncie, aby jak najmniej zaburzać środowisko naturalne planety, księżyca lub innego ciała niebieskiego, na którym działa. 
przygotowuje sposoby sztucznego zapylania, np. przy pomocy mikrorobotów albo sztucznie generowanego wiatru. Potrafi też konstruować systemy oświetlenia, jeśli lokalne otoczenie nie zapewnia wystarczającej ilości naturalnego światła. Korzysta przy tym z układów wzmacniających energię ze Słońca, czerpie ją z wiejącego wiatru, reaktorów jądrowych lub innych rodzajów zasilania. Niezwykle ważna jest możliwość lokalnego pozyskiwania wody, bez której nie urośnie żadna ziemska roślina. Jeśli na danej planecie woda występuje, można ją zbierać w skraplaczach, pozyskiwać ze skał, które np. na Marsie zawierają jej dwa procent, albo wytapiać z czap lodowych. Najważniejsze jednak, by nie tracić jej bez potrzeby, co oznacza np. zbieranie pary wodnej skraplającej się na ściankach szklarni, w której rosną rośliny i ponowne wykorzystanie po oczyszczeniu. Podobny recykling stosuje się wobec nienadających się do spożycia części roślin. Z resztek łodyg, liści, czy korzeni wytwarza nawozy, którymi zasila nowe sadzonki. 

Jakie umiejętności powinien posiadać kosmiczny farmer?

 • nadzorowania pracy podległych pracowników, wszystkich maszyn i urządzeń niezbędnych do podtrzymania odpowiednich warunków uprawy
 • znajomość obsługi tych urządzeń i ewentualnych drobnych napraw (przyda się smykałka do majsterkowania)
 • obsługa systemów łączności z Ziemią oraz z innymi koloniami kosmicznymi
 • sterowanie komputerowe pracą urządzeń kosmicznej szklarni
 • umiejętność korzystania z nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego do badania próbek roślin i podłoża, w którym rosną

Jakie kompetencje miękkie powinien posiadać kosmiczny farmer?

 • odpowiedzialność
 • dokładność
 • cierpliwość
 • kreatywność
 • umiejętność szybkiego podejmowanie decyzji i znajdowania nieszablonowych rozwiązań

Jakie predyspozycje zdrowotne powinien posiadać kosmiczny farmer?

 • dobra kondycja,
 • odporność na warunki panujące na innych planetach,
 • sprawne zmysły, żeby móc poprawnie oceniać stopień dojrzałości roślin organoleptycznie, czyli wzrokiem, węchem i smakiem,
 • sprawne dłonie i palce, aby obsługiwać sprzęt i wykonywać badania w laboratorium,
 • bardzo sprawny błędnik, jeśli pracuję w warunkach braku grawitacji.

Przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu

 • problemy z równowagą
 • problemy z koordynacją ruchową

Przykładowe ścieżki kariery

 • Liceum ogólnokształcące + Uniwersytet, Szkoła Wyższa (kierunek ogrodnictwo)
 • Technikum (kierunek technik ogrodnik) + Uniwersytet/Politechnika (kierunek biotechnologia)
 • Szkoła branżowa I i II stopnia + Uniwersytet, Szkoła Wyższa (kierunek mikrobiologia)

Przedmioty ważne w tym zawodzie

 • Język angielski
 • Biologia
 • Matematyka
 • Geografia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Technika
 • Informatyka

Dla tego zawodu ważne są

 • inżynieria ogrodnicza
 • ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej
 • botanika
 • ekologia i ochrona środowiska
 • gleboznawstwo

Gdzie może pracować kosmiczny farmer?

 • na stacjach kosmicznych
 • na farmach znajdujących się na różnych obiektach pozaziemskich