Specjalista kontroli epidemiologicznej
Zawody przyszłości

Specjalista kontroli epidemiologicznej

Doskonale wiemy, że choroby zakaźne wciąż stanowią wielkie zagrożenie dla ludzkości. Zakres obowiązków specjalisty kontroli epidemiologicznej może mieć różny, w zależności od tego, gdzie pracuje. Pracując w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej zwykle pobiera wymazy od osób, które podejrzewa się o zakażenie, aby potwierdzić lub wykluczyć, że są chore. Może też kontrolować osoby będące na kwarantannie, aby sprawdzić, czy rzeczywiście przebywają we wskazanym miejscu i izolują się od kontaktów z innymi. W takich przypadkach często monitoruje również, czy mają potrzebną żywność, środki czystości oraz jak się czują, żeby w razie potrzeby móc zorganizować dla nich odpowiednią pomoc, taką jak przewiezienie do szpitala.

Jeśli pracuje w jednostkach ochrony środowiska, jego zadaniem może być między innymi monitorowanie obecności owadów przenoszących choroby na konkretnym terenie. Przyjmuje zgłoszenia od osób, które je zauważyły, sprawdza, czy faktycznie mamy do czynienia z konkretnym gatunkiem owadów oraz przygotowuje mapy pokazujące, gdzie występują. Może też zajmować się zwalczaniem owadów przenoszących choroby zakaźne, np. stosując opryski owadobójcze.
W zależności od miejsca pracy i powierzonych zadań może posługiwać się dronami, zbierać informacje poprzez specjalne aplikacje mobilne lub robić to osobiście. Będąc w pracy musi bezwzględnie przestrzegać obowiązujących procedur bezpieczeństwa, żeby podczas wykonywania obowiązków samemu się nie zakazić, dlatego też cały czas ma na sobie odpowiednie ubranie ochronne, zależne od tego, z jak zakaźnym patogenem akurat ma do czynienia. Przy bezpośrednim kontakcie z chorym lub podejrzanym o zakażenie wysoce zakaźnym mikrobem powinien to być nieprzemakalny kombinezon ze ściągaczami, rękawiczki, maska i gogle. Jeśli pracuje z materiałem w laboratorium – powinien to robić w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu, najlepiej z laminarnym przepływem powietrza. Pobrane próbki odpowiednio segreguje, opisuje i przekazuje do laboratorium analitycznego.

Co powinienem umieć? 

Musi znać/potrafić:

 • anatomię i fizjologię człowieka oraz najważniejsze przyczyny i objawy chorób zakaźnych
 • musi potrafić rozpoznawać gatunki owadów przenoszących choroby i znać ich środowisko życia
 • rodzaje preparatów dezynfekujących, substancje chemiczne służące do zwalczania konkretnych gatunków owadów przenoszących choroby zakaźne oraz potrafić posługiwać się takimi preparatami
 • musi potrafić sprawnie posługiwać się aplikacjami mobilnymi służącymi do monitorowania osób przebywających na kwarantannie oraz obsługiwać programy do gromadzenia i przetwarzania danych o rozprzestrzenianiu się chorób lub zasięgu występowania owadów roznoszących choroby, a także umieć sterować dronami
 • musi znać matematykę, żeby móc opracowywać zestawienia statystyczne pokazujące na przykład przyrost zakażeń na konkretną chorobę w danym czasie, liczbę osób pozostających w kwarantannie w danym okresie, czy liczbę wykonanych wymazów
 • musi potrafić pobierać wymazy, znać czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, wiedzieć, jak dbać o swoje bezpieczeństwo podczas pracy, potrafić korzystać z ubrań i sprzętu ochrony osobistej. 

Jakie kompetencje miękkie są ważne w tej pracy ?

 • dociekliwość
 • odporność na stres
 • spostrzegawczość
 • dokładność
 • odpowiedzialność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność koncentracji i pracy pod presją czasu
 • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji
  Predyspozycje zdrowotne 

Jakie predyspozycje zdrowotne są ważne w tym zawodzie ?

 • dobry wzrok
 • dobry słuch
 • prawidłowe rozróżnianie kolorów i ich odcieni
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • sprawne dłonie i palce
 • brak skłonności do alergii i chorób układu oddechowego
 • ogólnie dobra kondycja fizyczna, ponieważ dużo czasu spędzam w terenie.

Przedmioty szkolne ważne w tym zawodzie:

 • matematyka
 • biologia
 • WOS
 • chemia
 • fizyka

Przykładowe ścieżki kariery:

 • szkoła branżowa I i II stopnia/ matura/ Uniwersytet (kierunek analityka medyczna)/ Uniwersytet, Szkołą Wyższa (kierunek higiena i epidemiologia)
 • liceum/ matura/ Uniwersytet, Politechnika (kierunek chemia)/ Uniwersytet, Szkoła Wyższa (kierunek higiena i epidemiologia)
 • technikum (profil technik analityk)/ Szkoła Wyższa, Uniwersytet (kierunek biologia)/ Uniwersytet, Szkoła Wyższa (kierunek higiena i epidemiologia)

Gdzie może pracować specjalista kontroli epidemiologicznej ? 

Może znaleźć zatrudnienie w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, instytutach naukowo-badawczych zajmujących się ochroną zdrowia, instytucjach z dziedziny opieki społecznej, urzędach administracji państwowej.