Antywindykator
Zawody przyszłości

Antywindykator

Antywindykator to osoba, która pomaga ludziom mającym problem ze spłatą długów negocjując z firmą windykacyjną, bankiem lub inną firmą warunki spłaty zadłużenia, broni także swojego klienta przed sprawą sądową, która generuje jeszcze większe problemy.

W Krajowym Rejestrze Długów istnieje już ponad 2 mln dłużników. Do wpisu bowiem nie trzeba wiele, bo w przypadku osób fizycznych wystarczy niespłacony w terminie dług, w wysokości 200 zł, a w przypadku firm 500 zł. Większość dłużników to osoby zalegające ze spłatą alimentów, rat kredytu albo pożyczki, mające nieopłacone mandaty, rachunki za prąd, telefon, telewizję, itp. Zadłużenie często powstaje nie ze złej woli dłużnika, tylko z niekorzystnego splotu okoliczności, np. kłopoty ze zdrowiem, utrata pracy, choroba w rodzinie. Z czasem długi rosną, bo dochodzą do nich karne odsetki. Wierzyciele zaczynają się upominać o swoje pieniądze, wkracza komornik, dłużnik może stracić wszystko.
Antywindykacja to stosunkowo nowe pojęcie, które oznacza działania z zakresu prawa pozwalające osobie mającej długi uniknąć postępowania windykacyjnego przed sądem lub mające na celu zminimalizowanie skutków zajęcia np. nieruchomości, kont bankowych dłużnika przez komornika. 


Jak dokładnie wygląda praca antywindykatora ?

Na początku przeprowadza dokładną analizę problemów klienta: dowiaduje się, jaka jest suma wszystkich jego długów, gdzie je zaciągnął, jakim majątkiem dysponuje, jaka jest jego sytuacja rodzinna. Jeśli klient jest zadłużony w banku, negocjuje z tą instytucją restrukturyzację długu, czyli rozłożenie go na raty w wysokości możliwej dla klienta do spłaty. Jeśli sprawa o długi trafia do sądu, reprezentuje swojego klienta, jeśli ma wykształcenie prawnicze, lub zleca to zadanie któremuś ze współpracowników o takim wykształceniu. Podczas procesu stara się udowodnić, że roszczenia wierzycieli są bezzasadne, zawyżone lub niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli klient otrzymał sądowy nakaz zapłaty długu, antywindykator także może pomóc. Zazwyczaj nakazy tego typu wystawia tzw. e-Sąd. Z tej drogi bardzo chętnie korzystają różnego rodzaju firmy windykacyjne, bo do pozwu w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym nie trzeba dołączać żadnych dowodów. Może to oznaczać, że wierzyciele nie mają podstaw do domagania się zwrotu długu i usiłują po prostu wyciągnąć pieniądze od klienta nie znającego się na przepisach. Mogą np. kupować nieaktualne, przedawnione długi, a nawet te, które zostały już spłacone, zdarzają się nawet przypadki, kiedy ten sam dług windykuje się kilkukrotnie albo od niewłaściwej osoby. W takiej sytuacji antywindykator zawsze doradza złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty i przygotowuje takie pismo. Często wcześniej trzeba jeszcze złożyć do sądu wniosek o przywrócenie terminu wniesienia zażalenia na postępowanie wierzyciela. Jeśli się uda, sprawa wraca do rozpatrzenia w normalnym sądzie. Tam wierzyciele muszą już udowodnić, że mają podstawy żądać spłaty długów. 

Co powinien umieć antywindykator ?

Musi znać polskie i europejskie przepisy dotyczące postępowania windykacyjnego, prawa cywilnego i finansowego, zawierania umów cywilno-prawnych, egzekwowania długów na drodze sądowej, potrafić oceniać, kiedy roszczenia firm windykacyjnych i wierzycieli są zasadne i zgodne z prawem, a kiedy nie. 

Jakie kompetencje miękkie są ważne w pracy antywindykatora ? 

 • wytrwałość
 • systematyczność
 • cierpliwość
 • rzetelność
 • opanowanie
 • odporność na stres
 • kreatywność
 • samodzielność
 • kompetentność
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z klientami
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji

Jakie predyspozycje zdrowotne powinien posiadać antywindykator ?

 • dobry wzrok
 • dobry słuch
 • poprawna dykcja
 • sprawne dłonie i palce, które przydają się do pracy przed komputerem

Przedmioty szkolne ważne w tym zawodzie:

 • wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • język polski

Przykładowe ścieżki kariery:

 • Liceum Ogólnokształcące + matura + Uniwersytet/Szkoła Wyższa (kierunek prawo) +egzamin wstępny na aplikację adwokacką + aplikacja adwokacka + egzamin adwokacki
 • Technikum + matura + Uniwersytet/Szkoła Wyższa (kierunek bankowość)studia II stopnia
 • Szkoła Branżowa I i II stopnia + matura + Uniwersytet/Szkoła Wyższa (kierunek administracja publiczna) studia II stopnia

Dodaj komentarz