Najniższa krajowa 2021 w Polsce i innych krajach
Praca

Najniższa krajowa 2021 w Polsce i innych krajach

Najniższa krajowa to inaczej wynagrodzenie minimalne, które przysługuje każdej osobie pracującej na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Stawkę tę ustala Państwo na mocy odpowiedniego rozporządzenia, a jej wysokość wzrasta co roku. Nowa stawka obowiązuje zawsze od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i podawana jest jako kwota brutto.

Najniższa krajowa 2021 – umowa o pracę

Wysokość najniższej krajowej na 2021 rok, została ustalona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Zgodnie z nim:

  • od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę na pełen etat w wysokości 2800 zł brutto, czyli 2061,67 zł netto
  • od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł brutto, czyli 12 zł netto

Ważne:

osoby do 26 roku życia są zwolnione z podatku dochodowego, więc w ich przypadku najniższa krajowa netto wyniesie 2199 zł

Najniższa krajowa 2021 – umowa zlecenie

Od roku 2017, odpowiednimi przepisami, została ustalona również minimalna stawka godzinowa do niektórych umów zlecenia (oprócz umowy o dzieło, bo ta podlega innym regulacjom)

W 2021 roku stawka godzinowa dla niektórych umów zlecenia wynosi 18,30 zł brutto, czyli 12 zł netto.

Przepis ten dotyczy:

  • osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej
  • samozatrudnionych, którzy prowadzą działalność gospodarczą jednoosobową i samodzielnie wykonują zadania, które wynikają z umowy

Ważne:

w przypadku uczniów i studentów do 26 roku życia pracujących na podstawie umowy zlecenia, najniższa stawka godzinowa netto wyniesie również 18,30 zł (w ich przypadku wynagrodzenie nie jest ozusowane ani opodatkowane).

Wiele Polaków w poszukiwaniu lepszych zarobków decyduje się na wyjazd za granicę. Przyjrzyjmy się, jak wygląda sytuacja w krajach, do których najczęściej wyjeżdżają polacy.

Minimalne stawki godzinowe 2021 w innych krajach

  • Niemcy (od 1 stycznia): 9,72 euro/1 godzinę
  • Anglia (od 1 kwietnia): 8,91 funta/1 godzinę
  • Holandia (od 1 stycznia): 9,72 euro/1 godzinę
  • Stany Zjednoczone (zależnie od stanu): od 7,25 do 15 dolarów/1 godzinę