Działalność gospodarcza
Praca

Czy muszę poinformować pracodawcę, że założyłem działalność gospodarczą ?

Polskie przepisy nie zabraniają osobom pracującym na etacie zakładania własnych działalności gospodarczych. Osoba decydująca się na ten krok w zasadzie nie ma obowiązku informowania pracodawcy o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, ale są wyjątki.

Wyjątki:

  • między pracownikiem, a pracodawcą istnieje umowa o zakazie konkurencji. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy firma miałaby podobny charakter do tej wykonywanej na etacie (chodzi o podbieranie klientów)
  • pracodawca zobowiązał pracownika przy zawieraniu umowy o pracę do zadeklarowania braku innego zatrudnienia lub braku prowadzonej przez pracownika działalności gospodarczej, a pracownik taką deklarację złożył

Każda osoba podejmująca pracę na etacie musi złożyć w swoim zakładzie pracy oświadczenie na odpowiednim formularzu, tzn. PIT-2. Jest to formularz, który dotyczy m.in. pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Oświadczenie to należy złożyć, aby pracodawca mógł pomniejszać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Zakład pracy stosuje ją tak długo, dopóki pracownik nie poinformuje go o zmianie stanu faktycznego wynikającego ze złożonego PIT-u, w tym m.in. o osiąganiu dochodów z działalności gospodarczej.

Ważne !

Pracownik, który złożył PIT-2 musi go wycofać wraz z założeniem firmy i powiadomić pracodawcę, że rozlicza się kwotę wolną we własnym zakresie. Obowiązek ten dotyczy tylko tych, którzy jako formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej wybrali opłacanie podatku na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Oznacza to, że działalność gospodarcza ma pod tym względem niejako pierwszeństwo i ten fakt wynika z przepisów.

Łączenie pracy na etat z prowadzoną działalnością o pokrywającym się charakterze działań ogranicza możliwość opodatkowania przychodów z działalności podatkiem liniowym. Wynika to z zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią, że osiągnięcie jakiegokolwiek przychodu ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy powoduje utratę możliwości opodatkowania przychodów z działalności podatkiem liniowym.

Pracując na etacie i podejmując się dodatkowo prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zobowiązany z tytułu działalności opłacać jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pod warunkiem, że z pracy na etat otrzymuje wynagrodzenie równe lub wyższe od płacy minimalnej.

Skala podatkowa PIT za 2020 dla rozliczeń PIT w 2021 roku

Dodatkowe informacje na temat podatku dochodowego PIT

Terminy rozliczenia podatku PIT

Dodaj komentarz