Czy muszę poinformować pracodawcę, że założyłem działalność gospodarczą?
Praca

Czy muszę poinformować pracodawcę, że założyłem działalność gospodarczą?

Spis treści

Polskie przepisy nie zabraniają osobom pracującym na etacie zakładania własnych działalności gospodarczych. Osoba decydująca się na ten krok w zasadzie nie ma obowiązku informowania pracodawcy o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, ale są wyjątki.

Wyjątki:

  • między pracownikiem, a pracodawcą istnieje umowa o zakazie konkurencji. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy firma miałaby podobny charakter do tej wykonywanej na etacie (chodzi o podbieranie klientów)
  • pracodawca zobowiązał pracownika przy zawieraniu umowy o pracę do zadeklarowania braku innego zatrudnienia lub braku prowadzonej przez pracownika działalności gospodarczej, a pracownik taką deklarację złożył

Każda osoba podejmująca pracę na etacie musi złożyć w swoim zakładzie pracy oświadczenie na odpowiednim formularzu, tzn. PIT-2. Jest to formularz, który dotyczy m.in. pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Oświadczenie to należy złożyć, aby pracodawca mógł pomniejszać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Zakład pracy stosuje ją tak długo, dopóki pracownik nie poinformuje go o zmianie stanu faktycznego wynikającego ze złożonego PIT-u, w tym m.in. o osiąganiu dochodów z działalności gospodarczej.

Ważne!

Pracownik, który złożył PIT-2 musi go wycofać wraz z założeniem firmy i powiadomić pracodawcę, że rozlicza się kwotę wolną we własnym zakresie. Obowiązek ten dotyczy tylko tych, którzy jako formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej wybrali opłacanie podatku na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Oznacza to, że działalność gospodarcza ma pod tym względem niejako pierwszeństwo i ten fakt wynika z przepisów.

Łączenie pracy na etat z prowadzoną działalnością o pokrywającym się charakterze działań ogranicza możliwość opodatkowania przychodów z działalności podatkiem liniowym. Wynika to z zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią, że osiągnięcie jakiegokolwiek przychodu ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy powoduje utratę możliwości opodatkowania przychodów z działalności podatkiem liniowym.

Pracując na etacie i podejmując się dodatkowo prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zobowiązany z tytułu działalności opłacać jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pod warunkiem, że z pracy na etat otrzymuje wynagrodzenie równe lub wyższe od płacy minimalnej.

Skala podatkowa PIT za 2020 dla rozliczeń PIT w 2021 roku

Dodatkowe informacje na temat podatku dochodowego PIT

Terminy rozliczenia podatku PIT