Jak wygląda nauka w liceum dla dorosłych?
Kształcenie

Jak wygląda nauka w liceum dla dorosłych?

W liceach dla dorosłych nauczanie odbywa się zwykle w trybie stacjonarnym (lekcje wieczorami, najczęściej 3 razy w tygodniu), a także zaocznym (lekcje wyłącznie w soboty i niedziele). Słuchacze Ponadto otrzymują legitymację uczniowską uprawniającą do korzystania z ulgowych przejazdów i innych zniżek, a także – w razie potrzeby – zaświadczenia do ZUS-u czy MOPS-u.

Kto może zostać słuchaczem liceum dla dorosłych?

Każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, dodatkowo ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową. O przyjęciu do takiego liceum decyduje tylko i wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Ile trwa nauka w liceum dla dorosłych?

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów), realizuje podstawę programową Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jakie przedmioty są realizowane w liceum dla dorosłych?

Programy nauczania są bardzo podobne do tych, które realizowane są w szkołach średnich, tzn. są to: język polski, historia, WOS, matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka, podstawy przedsiębiorczości czy język obcy. Nauka w liceum dla dorosłych przygotowuje słuchaczy do zdania egzaminu maturalnego.

Co dalej, po liceum dla dorosłych?

Po ukończeniu nauki w liceum dla dorosłych możesz:

  • kontynuować naukę w jednej ze szkół policealnych, które oferują możliwość zdobycia konkretnego zawodu,
  • możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
  • możesz podjąć wymarzony kierunek studiów