Doradca firm farmaceutycznych
Zawody przyszłości

Doradca firm farmaceutycznych

Doradca firm farmaceutycznych zapewnia kompletną informację medyczną o właściwym stosowaniu leków produkowanych przez jego firmę, z obszaru, za który jest odpowiedzialny. Mogą to być np. antybiotyki, leki na cukrzycę, choroby tarczycy, nerek, nowotwory,… Prezentuje dane medyczne i kliniczne, w tym pokazujące skuteczność preparatów wytwarzanych w jego firmie, odpowiada za rozwój i wdrażanie strategii dla tej grupy produktów, prowadzi szkolenia medyczne i produktowe dla pracowników działu marketingu i sprzedaży, ocenia wszelkie materiały promocyjne pod kątem ich zgodności z aktualną wiedzą medyczną i poprawności merytorycznej, sporządza ekspertyzy medyczne i wspiera zespoły zajmujące się badaniami klinicznymi. 

W jaki sposób to robi ? Szuka aktualnych publikacji naukowych, przede wszystkim w internetowych bazach danych, ale korzysta także z książek, artykułów w czasopismach, raportów na temat chorób leczonych przez konkretną grupę terapeutyków, w tym wytwarzanych przez jego firmę, ich objawów, przyczyn, przebiegu, powikłań. Weryfikuje ulotki dla pacjentów, plakaty reklamowe, broszury, teksty czytane podczas reklam w telewizji, radiu, internecie. 
Przygotowuje prezentacje dotyczące konkretnego leku lub grupy leków, za które jako doradca medyczny jest odpowiedzialny i przedstawia je podczas lokalnych, krajowych i międzynarodowych konferencji branżowych, szkoleń, kongresów medycznych i warsztatów, w trakcie których dzieli się wiedzą o wykrywaniu i leczeniu chorób, w leczeniu których stosuje się leki jego firmy. 
Odpowiadam również na przesyłane do firmy zapytania od lekarzy dotyczące składu i działania leków oraz ewentualnych działań niepożądanych. Współpracuję z działem badań klinicznych, dzięki czemu zawsze wiem, jakie nowe farmaceutyki są testowane i jak mogą pomóc w walce z chorobami. Służę też swoją wiedzą w konstruowaniu testów klinicznych. 

Co powinienem umieć doradca firm farmaceutycznych?

W pracy bardzo przydaje się znajomość obsługi komputera, programów analitycznych i statystycznych oraz formułowania zapytań w bazach danych. Na jego stanowisku dobrze jest skończyć medycynę albo pokrewne studia, np. o kierunku biotechnologia, farmacja, bo to gwarantuje wiedzę potrzebną mu w pracy. Musi bardzo dobrze znać się na chorobach, wiedzieć, jakie są ich przyczyny, objawy i powikłania oraz jak w ich leczeniu mogą pomóc produkowane przez jego firmę leki. 

Wiedza z chemii pozwala mu oceniać skład chemiczny leków, które produkuje dana firma farmaceutyczna oraz wiedzieć, które z zawartych w nich substancji mogą ze sobą reagować niekorzystnie, a które wzajemnie wzmacniają swoje działanie. Istotna jest też znajomość interakcji z innymi specyfikami, także tymi sprzedawanymi bez recepty, np. suplementami diety. 
Przyda się też znajomość fizyki, bo dzięki niej rozumie, jak działa medyczna aparatura używana do oceny skuteczności i bezpieczeństwa nowych preparatów. Szeroka, aktualna wiedza pozwala mi przygotowywać interesujące prezentacje i wystąpienia na konferencjach czy zjazdach. Powinienem mieć miłą aparycję, dobrą dykcję i brak problemów z wymową.

Jakie kompetencje miękkie są ważne w pracy doradcy firm farmaceutycznych?

 • sumienność
 • spostrzegawczość
 • kreatywność
 • samodzielność
 • umiejętność nieszablonowego myślenia
 • umiejętność szybkiego podejmowania trudnych decyzji

Jakie predyspozycje zdrowotne powinien posiadać doradca firm farmaceutycznych?

 • sprawne dłonie i palce
 • dobry wzrok
 • dobry słuch
 • brak problemów z wymową

Jakie są przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu?

poważne wady wzroku

Przedmioty szkolne ważne w tym zawodzie

 • matematyka
 • biologia
 • chemia

Przykładowe ścieżki kariery

 • liceum (profil biologiczno-chemiczny) + studia medyczne
 • technikum + Uniwersytet/Politechnika (kierunek biotechnologia)
 • szkoła branżowa I i II stopnia + Uniwersytet (kierunek farmacja)