Jak będzie wyglądać matura 2021?
Kształcenie

Jak będzie wyglądać matura 2021?

Egzamin maturalny ma za zadanie sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w szkole średniej, z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Aby zdać egzamin maturalny wystarczy 30% poprawnych odpowiedzi ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej. Nie jest on obowiązkowy, ale ważny dla osób chcących kontynuować naukę na studiach, ponieważ zastępuje egzaminy wstępne na uczelnie. Uczelnie, w procesie rekrutacji wykorzystują wyniki z poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Terminy egzaminu maturalnego:

 • 3 – 16 marca 2021 r. matura próbna
 • 4 – 20 marca 2021 r. matura główna
 • 1 – 16 czerwca 2021 r. matura w terminie dodatkowym
 • 24 sierpnia 2021 r. matura poprawkowa
 • 5 lipca 2021 r. opublikowanie wyników matury
 • 10 września 2021 r. opublikowanie wyników matury dla osób poprawiających

W 2021 roku egzamin maturalny zostanie przeprowadzony wyłącznie w części pisemnej z zastrzeżeniem osób, dla których wyniki w części ustnej są niezbędne. Chodzi o osoby, które będą rekrutowały na wyższą uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego.

Zmiany w maturach pisemnych:

 • maturzyści zostali zwolnieni z obowiązkowego zdawania jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym
 • w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym zmniejszono o 5 punktów liczbę zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym
 • do egzaminu w terminie poprawkowym mogą przystąpić osoby, które nie zdały wyłącznie jednego egzaminu z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej
 • matury ustne w terminie poprawkowym nie będą przeprowadzane
 • egzamin maturalny zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres podstawy programowej

Więcej informacji na temat tegorocznej matury