Kształcenie

Matura w „pigułce”

Potocznie mówi się, że zdanie matury wiąże się z otrzymaniem świadectwa dojrzałości, co niewątpliwie ma związek z genezą słowa matura ( łac. ”maturus” dojrzały).

W Polsce jest to egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) z wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej.

Warto wiedzieć:

  • matura jest egzaminem dobrowolnym, czyli zgodnie z prawem nie ma obowiązku przystępowania do niej, ale świadectwo jego zdania jest bezwzględnie wymagane od kandydatów na wyższe uczelnie, a dla niektórych uczelni odpowiednio wysoki wynik egzaminu maturalnego jest jedynym kryterium naboru na wiele kierunków studiów.
  • matura nie poświadcza wykształcenia średniego, tę funkcję pełni świadectwo ukończenia szkoły średniej. Osoby, które nie otrzymają tegoż świadectwa (nie staną się absolwentami), nie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie pierwszym (w maju).
  • za przygotowanie arkuszy maturalnych i opracowanie zewnętrznego systemu oceniania matury odpowiada w Polsce Centralna Komisja Egzaminacyjna (http://cke.gov.pl/), której podlegają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w danym regionie.

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić ?

  • obowiązkowe są 4 egzaminy z części pisemnej:

egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎, egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎, egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎, egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

  • obowiązkowe są 2 egzaminy z części ustnej:

egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎, egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎.

Wyniki egzaminów maturalnych z części ustnej nie są brane pod uwagę w procesie rekrutacji na wyższe uczelnie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zdać egzamin maturalny ?

Aby otrzymać świadectwo maturalne należy:

  • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
  • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.
  • przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego ?

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎ Lista przedmiotów znajduje się tutaj

Ile razy można poprawiać maturę ?

Należy rozważyć tutaj dwa przypadki:

  • gdy uczeń zdał maturę, ale chce podwyższyć wynik uzyskanych punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Przepisy tutaj nie określają terminu ważności, więc w praktyce można do matury z tego/tych przedmiotów podchodzić co roku.
  • gdy uczniowi nie uda się zdać z jednego lub kilku przedmiotów za pierwszym razem. Wtedy osoba taka ma 5 lat na poprawienie wyniku maturalnego tylko z przedmiotów, z których się nie powiodło. Po pięciu latach wszystkie wyniki maturalne zostają unieważnione i osoba taka musi zdawać wszystkie egzaminy od początku.

Jaka jest górna granica wieku osoby, która chce zdawać maturę ?

Nie istnieją przepisy, które zabraniałyby podchodzenia do matury od początku, po wielu latach. Trzeba tylko pamiętać o tym, że niezdany przedmiot można poprawić tylko w ciągu 5 lat.

Mnóstwo ciekawych informacji dla przyszłych maturzystów zawiera portal maturzystów DlaMaturzysty.pl, między innymi wykaz szkół policealnych, wykaz wyższych uczelni i kierunków studiów w Polsce, szkoły językowe, aktualności. Muzyka, rozrywka, restauracje. Jednym słowem jest to portal łączący w sobie przyjemne z pożytecznym 🙂

Grupy dla kandydatów na studia na Facebooku znajdują się tutaj

Jeśli interesują Cię ciekawe alternatyw budowania kariery bez zdanej matury kliknij tutaj

Dodaj komentarz