Matura w „pigułce”
Kształcenie

Matura w „pigułce”

Potocznie mówi się, że zdanie matury wiąże się z otrzymaniem świadectwa dojrzałości, co niewątpliwie ma związek z genezą słowa matura ( łac. ”maturus” dojrzały).

W Polsce jest to egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) z wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej.

Warto wiedzieć:

  • matura jest egzaminem dobrowolnym, czyli zgodnie z prawem nie ma obowiązku przystępowania do niej, ale świadectwo jego zdania jest bezwzględnie wymagane od kandydatów na wyższe uczelnie, a dla niektórych uczelni odpowiednio wysoki wynik egzaminu maturalnego jest jedynym kryterium naboru na wiele kierunków studiów.
  • matura nie poświadcza wykształcenia średniego, tę funkcję pełni świadectwo ukończenia szkoły średniej. Osoby, które nie otrzymają tegoż świadectwa (nie staną się absolwentami), nie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie pierwszym (w maju).
  • za przygotowanie arkuszy maturalnych i opracowanie zewnętrznego systemu oceniania matury odpowiada w Polsce Centralna Komisja Egzaminacyjna (http://cke.gov.pl/), której podlegają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w danym regionie.

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?

  • obowiązkowe są 4 egzaminy z części pisemnej:

egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎, egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎, egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎, egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

  • obowiązkowe są 2 egzaminy z części ustnej:

egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎, egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎.

Wyniki egzaminów maturalnych z części ustnej nie są brane pod uwagę w procesie rekrutacji na wyższe uczelnie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zdać egzamin maturalny?

Aby otrzymać świadectwo maturalne należy:

  • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
  • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.
  • przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego?

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎ Lista przedmiotów znajduje się tutaj.

Ile razy można poprawiać maturę?

Należy rozważyć tutaj dwa przypadki:

  • gdy uczeń zdał maturę, ale chce podwyższyć wynik uzyskanych punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Przepisy tutaj nie określają terminu ważności, więc w praktyce można do matury z tego/tych przedmiotów podchodzić co roku.
  • gdy uczniowi nie uda się zdać z jednego lub kilku przedmiotów za pierwszym razem. Wtedy osoba taka ma 5 lat na poprawienie wyniku maturalnego tylko z przedmiotów, z których się nie powiodło. Po pięciu latach wszystkie wyniki maturalne zostają unieważnione i osoba taka musi zdawać wszystkie egzaminy od początku.

Jaka jest górna granica wieku osoby, która chce zdawać maturę?

Nie istnieją przepisy, które zabraniałyby podchodzenia do matury od początku, po wielu latach. Trzeba tylko pamiętać o tym, że niezdany przedmiot można poprawić tylko w ciągu 5 lat.

Mnóstwo ciekawych informacji dla przyszłych maturzystów zawiera portal maturzystów DlaMaturzysty.pl, między innymi wykaz szkół policealnych, wykaz wyższych uczelni i kierunków studiów w Polsce, szkoły językowe, aktualności. Muzyka, rozrywka, restauracje. Jednym słowem jest to portal łączący w sobie przyjemne z pożytecznym.

Grupy dla kandydatów na studia na Facebooku znajdują się tutaj.

Jeśli interesują Cię ciekawe alternatyw budowania kariery bez zdanej matury kliknij tutaj.