Podsumowanie roku 2020 na portalu Kariera-zawodowa.pl
Rozwój

Podsumowanie roku 2020 na portalu Kariera-zawodowa.pl

Początek roku to czas podsumowań i zarazem dobry moment, aby kilka rzeczy przypomnieć.

Portal kariera-zawodowa.pl powstał z myślą o każdej osobie, która chciałaby świadomie zaplanować własną drogę kształcenia, wybór zawodu oraz karierę. Oferuję darmowe porady dla osób uczących się i pracujących, jak również indywidualną pomoc i wsparcie w procesie podejmowania konkretnych decyzji edukacyjno-zawodowych, o czym możecie przeczytać na stronie O blogu.

Cały portal oparty jest na trzech filarach:

Kształcenie

Jeśli poszukujecie propozycji konkretnych rozwiązań związanych z procesem kształcenia polecam zapoznać się z artykułami, z kategorii Kształcenie lub wybrać pozycję menu Kształcenie, a następnie interesującą Was formę kształcenia:

 • Kursy – służące zdobywaniu wiedzy i umiejętności w określonym zakresie. Szerzej omawiam kursy umożliwiające zdobycie konkretnych kwalifikacji zawodowych.
 • Szkolenia – umożliwiające podnoszenie kwalifikacji, a co za tym idzie możliwość dostosowania się do zmian na rynku pracy.
 • Szkoły – umożliwiające uzupełnienie wykształcenia ogólnego.

Doświadczenie zawodowe

Osoby, które są zainteresowane propozycjami konkretnych rozwiązań związanych z możliwościami zdobywania lub zmiany aktualnego doświadczenia zawodowego (np. przebranżowienie się), powinny zapoznać się z artykułami, z kategorii Doświadczenie zawodowe lub wybrać pozycję menu Doświadczenie zawodowe, a następnie interesującą formę:

 • Staże – umożliwiają zdobywanie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy. Staż jest dobrym rozwiązaniem, aby zacząć przygodę z rynkiem pracy lub przekwalifikować się, kiedy nie możemy znaleźć zatrudnienia w zawodzie.
 • Praktyki – co prawda na rynku pracy pojęcie to używane jest zamiennie z pojęciem stażu, ale są pewne różnice.
 • Dodatkowe formy zatrudnienia – w tym miejscu omawiam formy pracy zawarte na podstawie Kodeksu cywilnego oraz blaski i cienie takich umów (z punktu widzenia pracowników).

W tym dziale znajdują się artykuły przeznaczone dla osób indywidualnych i przedsiębiorców.

Pozyskiwanie funduszy

W tej części przybliżam zasady działania krajowych i zagranicznych instytucji finansowych oraz możliwości uzyskania dofinansowania zarówno przez osoby indywidualne, jak i przez przedsiębiorców.

 • Europejski Fundusz Społeczny – z funduszy europejskich mogą korzystać osoby fizyczne, przedsiębiorcy i osoby reprezentujące różne instytucje, np. pozarządowe, jednostki naukowe lub samorządy terytorialne.
 • Krajowy Fundusz Społeczny – został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Z tej formy dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, które zatrudniają minimum 1 osobę na umowę o pracę.
 • Kredyty studenckie – to forma wsparcia dla studentów, którzy nie ukończyli 30 roku życia oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy jest kryterium dochodowe.
 • Tarcza antykryzysowa – to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma chronić Państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa COVID-19.
 • Moje Stypendium – to portal prowadzony przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Ich celem jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego.

Dodatkowo

Pozycja menu Do pobrania zawiera darmowe publikacje, które stanowią pomoc w określeniu mocnych stron, tożsamości zawodowej oraz procesie kształtowania kariery zawodowej. Udostępnione materiały mają charakter wyłącznie edukacyjny, zostały opracowane na podstawie innych materiałów publikowanych w sieci.

Dokładam wszelkich starań, aby przepisy prawa, na które powołuję się w publikowanych artykułach były jak najbardziej aktualne.

Wartością „dodaną” wielu artykułów jest pozycja Przydatne strony, a w niej odnośniki do stron rozszerzających poruszany temat.